कार्यालय कोड नं कार्यालयको नाम
57. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, गोरखा
58. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, लम्जुङ्ग
59. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, तनहुँ
60. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, स्याङजा
61. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कास्की
62. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मनाङ्ग
63. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मुस्ताङ्ग
64. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, म्याग्दी
65. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पर्वत
66. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बाग्लुङ
67. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, गुल्मी
68. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाल्पा
69. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम
70. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रुपन्देही
71. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, कपिलवस्तु
72. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, अर्घाखाँची
73. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, प्युठान
74. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रोल्पा