महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९।८०

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन (स्थापना दिवस विशेषाङ्क, २०८०) ।

वैकिङ्ग (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको चेक बाउन्स मुद्दा र विद्दुतिय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको साईबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्षेत्रअधिकार ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धी राजपत्र

नेपाली अभियोजन जर्नल २०७९

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

सरकारी वकील दिग्दर्शन २०६३, चौथो संस्करण ।

सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।

Prosecution Journal Volume-5 year 2022

अभियोजन जर्नल वर्ष ४ अंक १