• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासो भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टेलिफोन नं. ०१-४२००८००, ०१-४२००८१८ मा अथवा महान्यायाधिवक्ताज्यूको सचिवालयको ईमेलः ags@ag.gov.np मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ
  • नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा अपराध संहिता कार्यान्वयन सहजिकरण समिति (Help Desk) का सदस्यहरुको नामावलीभिडियोहरू

माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको पदबहाली पश्चात भएका काम कारवाहीहरूको संक्षिप्त विवरण

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अन्तरवार्ता कार्यक्रम

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको श्रव्यदृश्य

हेलो साक्षी कार्यक्रम

विद्यमान कानूनी अवस्था र न्याय निरुपणको प्रक्रिया बारेमा

न्यायमा पहुँच कार्यक्रम

कार्यक्रम कानूनका कुरा

न्यायमा पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत अभियाेजन र अनुसन्धान लगायतका विषयमा संवाद

मिति २०७५/०७/१६ गते न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको संवाद

मिति २०७५/०७/२३ गते न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको संवाद

मिति २०७५/०७/३० गते न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको संवाद

महान्यायाधिवक्त्ता
नायव महान्यायाधिवक्त्ता
नायव महान्यायाधिवक्त्ता
नायब महान्यायाधिवक्त्ता
नायव महान्यायाधिवक्त्ता
प्रवक्ता

श्री संजीवराज रेग्मी

सहन्यायाधिवक्ता

sanjivregmi@ag.gov.np

+977-9841359467

सूचना अधिकारी

श्री चन्द्रकुमार पोखरेल

उपन्यायाधिवक्ता

chandrapokharel@ag.gov.np

+977-014200826

प्रकाशन