• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकील कार्यालयहरुले संविधान र कानून बमोजिम सम्पादन गर्ने काम कारवाहीका सम्बन्धमा कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा गुनासो भए महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको टेलिफोन नं. ०१-४२००८००, ०१-४२००८१८ मा अथवा महान्यायाधिवक्ताज्यूको सचिवालयको ईमेलः ags@ag.gov.np मा सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ ।


भिडियोहरू

सजायमा छुट सम्बन्धमा ।

जातको प्रश्न - माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यू

माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको पदबहाली पश्चात भएका काम कारवाहीहरूको संक्षिप्त विवरण

माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी अन्तरवार्ता कार्यक्रम

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको श्रव्यदृश्य

हेलो साक्षी कार्यक्रम

विद्यमान कानूनी अवस्था र न्याय निरुपणको प्रक्रिया बारेमा

न्यायमा पहुँच कार्यक्रम

घरेलु हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री ।

बोक्सीको आरोप सम्बन्धी जनचेतना जगाउने रेडियो जिङ्गल ।

मानव बेचबिखन कसूर विरूद्ध जनचेतना जगाउने रेडियो जिङ्गल ।

तेजाब तथा अन्य घाटक रासायनिक पदार्थ सम्बन्धी ।

कार्यक्रम कानूनका कुरा

न्यायमा पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत अभियाेजन र अनुसन्धान लगायतका विषयमा संवाद

मिति २०७५/०७/१६ गते न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको संवाद

मिति २०७५/०७/२३ गते न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको संवाद

मिति २०७५/०७/३० गते न्यायमा पहुँच कार्यक्रमको संवाद

माननीय महान्यायाधिवक्त्ता
नायब महान्यायाधिवक्त्ता
नायब महान्यायाधिवक्ता
नायब महान्यायाधिवक्त्ता
नायब महान्यायाधिवक्त्ता
प्रवक्ता

श्री सूर्यराज दाहाल

सहन्यायाधिवक्ता

+977-9851169305

सूचना अधिकारी

श्री बाबुराम भट्टराई

उपन्यायाधिवक्ता

+977-9851311039