नजिर सङ्ग्रह

१. काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. १६ घर भई हाल मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका भुजुङ गुरूङ विरूद्ध कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंसमेत [०७७-WH-००११] ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......

१. भोलादास तात्मको जाहेरीले नेपाल सरकार विरूद्ध यदुनन्दन ठाकुरको छोरा विदेश भारत, विहार राज्य मधुवनी जिल्ला थाना जयनगर ग्रामपोष्ट कमलवारी ग्राम घर भई हाल जिल्ला सिराहा, सिराहा नगरपालिका वडा नं.१७ स्थित रामजानकी मन्दिरमा पुजारी भई बस्ने परिक्षण भन्‍ने रामपरिक्षण ठाकुर [०७५-CR-०८४७] ।

डाउनलोड गर्नुहोस् .......