कार्यालय कोड नं कार्यालयको नाम
39. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सर्लाही
40. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सिन्धुली
41. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रामेछाप
42. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दोलखा
43. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक
44. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काभ्रे
45. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, ललीतपुर
46. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, भक्तपुर
47. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौ
48. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रुकुम पश्चिम भाग
49. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, नुवाकोट
50. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रसुवा
51. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धादीङ्ग
52. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, मकवानपुर
53. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहट
54. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, बारा
55. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पर्सा
56. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, चितवन