क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-9-4 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ को उद्घाटन समारोह सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।
2. 2076-9-2 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन ।
3. 2076-9-1 मिति २०७६/०८/२३ गतेको समन्वय समितिको निर्णय ।
4. 2076-9-1 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समूह विभाजनको संशोधित नामावली ।
5. 2076-8-29 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा थप मनोनयन सम्बन्धमा ।
6. 2076-8-9 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको मनोनयन सम्बन्धमा (संशोधित नामावली) ।
7. 2076-8-6 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कारवाही एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंगको अन्तरसम्बन्ध विषयक दोस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला मिति २०७६|०८|०६ गते काठमाडौंमा सम्पन्न ।
8. 2076-8-6 समुदाय-प्रहरी साझेदारी तथा समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रमको शुभारम्भ ।
9. 2076-8-4 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी परिपत्र ।
10. 2076-7-22 Workshop on “Criminal and Financial Investigations of Corruption Crimes, Links to Money Laundering”
11. 2076-7-22 सरकारी वकीलका लागि विद्युतिय अपराध कानून सम्बन्धी विशिष्टीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम .
12. 2076-6-16 मुलुकी अपराध संहिता समेतका नयाँ कानूनहरु कार्यन्वयनको सन्दर्भमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
13. 2076-6-6 वैदशिक अध्ययन तालिम छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धमा ।
14. 2076-5-22 मिति २०७६।०५।१८ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय।
15. 2076-5-11 नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।