क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-11-24 KOICA Scholarship Program छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
2. 2080-11-24 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
3. 2080-11-13 नेपाल र भारतका महान्यायाधिवक्ताबीच शिष्टाचार भेट वार्ता ।
4. 2080-11-8 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
5. 2080-10-22 प्रतिभा डबली कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।
6. 2080-10-22 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धम ।
7. 2080-10-9 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रतिवेदनको सारसंक्षेप ।
8. 2080-9-20 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।
9. 2080-9-19 नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
10. 2080-9-4 चमेनागृह संचालन सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना सम्बन्धमा ।
11. 2080-8-27 मिति २०८०।०८।२७ गतेको निर्णयानुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको सरूवा, काज तथा फिर्ता सम्बन्धमा ।
12. 2080-8-11 वैदेशिक अध्ययन/तालिम कार्यक्रम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा ।
13. 2080-8-4 सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा
14. 2080-8-1 रमेश साह विरूद्ध नेपाल सरकार भएको लागू औषध मुद्दा (072-CR-1043) मा मिति २०७८/०८/०४ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला ।
15. 2080-8-1 खगेन्द्र नेपाली विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दा- विष सेवन गराई मृत्यु(कर्व्तय ज्यान)संयक्तु रुपमा मिलेर गरिने आत्महत्या (Suicide Pact) सम्बन्धमा भएको फैसला ।