क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-6-4 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसूचीमा हे्रफेर सम्बन्धी सूचना ।
2. 2078-6-4 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसूचीमा हे्रफेर सम्बन्धी ।
3. 2078-6-1 सरकारी वकीलहरूको काज सरूवा सम्बन्धी पत्र ।
4. 2078-5-31 मिति २०७८।०५।३१ को निर्णयानुसार सरकारी वकीलहरुको काज सरुवा सूची ।
5. 2078-5-25 मिति २०७८।०५।२५ गतेको निर्णयानुसार सरकारी वकीलहरुको काज सरुवाको सूची ।
6. 2078-4-29 लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना
7. 2078-4-27 मिति २०७६ भदौ १२ गते सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला ।
8. 2078-4-27 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८ श्रावण २४ गतेको निर्णयानुसार सरुवा तथा काज भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको विवरण
9. 2078-4-19 अभियोगपत्र कार्यालयको वेभसाईटमा अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
10. 2078-4-17 नवोदित सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्‌घाटन ।
11. 2078-4-15 रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुनु भएका सरकारी वकीलका लागि अभियोजन र बहस पैरवी सँग सम्बन्धित विषयमा ८ दिवसीय तालिम कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
12. 2078-4-13 माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।
13. 2078-4-11 अभियोगपत्र वेभसाईट (Website) मा अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
14. 2078-4-1 नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।
15. 2078-3-27 Prosecution Journal - Call for Paper