क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-2-10 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य
2. 2078-2-10 रेल्वे सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८
3. 2078-2-10 जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रयोजनार्थ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारी तोकेको सूचना
4. 2078-2-10 कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्धा दायर गर्न जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।
5. 2078-2-9 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
6. 2078-2-9 कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
7. 2078-2-1 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ ।
8. 2078-2-1 यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८ ।
9. 2078-2-1 फौजदारी कसूर अध्यादेश, २०७८ ।
10. 2078-1-27 अनुसन्धान समिति गठन भएको सम्बन्धमा ।
11. 2078-1-23 शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धमा ।
12. 2078-1-22 मिति २०७८।०१।१९ गते अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा ।
13. 2078-1-19 मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८
14. 2078-1-15 Surveillance System सम्बन्धी बोलपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा ।
15. 2078-1-15 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।