क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-12-1 मिति २०७७।१२।०१ को निर्णयानुसार तोकिएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
2. 2077-11-28 महान्यायाधिवक्ताको आ.व.०७६।०७७ को बार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश
3. 2077-11-28 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप ।
4. 2077-11-25 सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई परिपत्र ।
5. 2077-11-22 एसिड आक्रमण पीडित मुस्कान खातुनलाई गरेबापत United States Department of State ले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार (International Women of Courage Award, 2021 - IWOC) प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ
6. 2077-11-22 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७ फाल्गुण १९ गतेको निर्णय अनुसार तोकिनुभएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
7. 2077-11-21 सवारी ज्यान मुद्दा (चालक अनुमति नभएको)मा सर्वोच्च अदालतबाट सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन , २०४९ को दफा १६१(२) को कसूर कायम भई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।११।०१ मा भएको फैसला।
8. 2077-11-18 लैङ्गिक तथा बाल न्याय सम्बन्धी विशिष्टिकरण प्रशिक्षण प्रारम्भ
9. 2077-11-17 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धमा ।
10. 2077-11-16 चमेनागृह - सम्झौता गर्न आउन बारे ।
11. 2077-11-12 महान्याायधिवक्ताको पद बहाली भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित समीक्षा र भावी कार्यक्रम ।
12. 2077-11-11 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको राजिनामा सम्बन्धी जारी प्रेस विज्ञप्ती ।
13. 2077-11-9 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको पद बहाली भएपछि तीन वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षको कार्यक्रमको रुपरेखा ।
14. 2077-11-4 जानकारी सम्बन्धमा ।
15. 2077-10-14 महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डोटीको भवन शिलान्यास तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, तेह्रथुम र वैतडीको नवनिर्मित भवनको २०७७ माघ १४ गते समुद्घाटन ।