क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-2-3 मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
2. 2080-2-3 सेवा निवृत्त जीवनको शुभकामाना तथा सफलता सम्बन्धी कार्यक्रम ।
3. 2080-2-2 निर्देशन सम्बन्धमा।
4. 2080-1-29 सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ।
5. 2080-1-25 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ।
6. 2080-1-19 विदुतिय कारोबार ऐन अन्तरगतको कसुर (Cyber Crime) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसाला ।
7. 2080-1-17 उमेर पुगेकी महिलाले नाबालकसँग सहमतिमा यौनसम्बन्ध कायम गरेमा नाबालक कसुरदार नभई महिला कसुरदार हुने भन्ने निर्णय ।
8. 2080-1-3 विवरण पठाउने सम्बन्धमा
9. 2079-12-30 जाहेरवाली र पिडितले प्रतिकूल (hostile) वकपत्र गरेको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणी कसूरमा सफाई दिन नमिल्ने
10. 2079-12-30 करार सेवा सम्बन्धी परिपत्र
11. 2079-12-24 माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको पद बहाली पछि १०० दिनमा भएका कार्यहरु र भावी कार्यदिशा
12. 2079-12-23 सिफारिस सम्बन्धमा।
13. 2079-12-21 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
14. 2079-12-21 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
15. 2079-12-16 परिपत्र सम्बन्धमा