क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-3-17 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।
2. 2078-3-10 प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गरिएको बहसनोट ।
3. 2078-3-10 मिति २०७८।०२।३१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अपराध पीडित संरक्षण नियमावली, २०७७
4. 2078-3-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।
5. 2078-3-3 प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफ ।
6. 2078-3-3 प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
7. 2078-3-3 प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा (रिट नं.WC-0071) पेश भएको लिखित जवाफ ।
8. 2078-2-10 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य
9. 2078-2-10 रेल्वे सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७८
10. 2078-2-10 जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रयोजनार्थ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारी तोकेको सूचना
11. 2078-2-10 कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मुद्धा दायर गर्न जिल्ला सरकारी अधिवक्तालाई तोकेको सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना।
12. 2078-2-9 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
13. 2078-2-9 कोभिड- १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
14. 2078-2-1 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ ।
15. 2078-2-1 यौन हिंसा अध्यादेश, २०७८ ।