क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-11-11 जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशन ।
2. 2079-11-7 कारागार ऐन, २०७९
3. 2079-10-23 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन ।
4. 2079-10-19 वैदेशिक अध्ययन/तालिम कार्यक्रम छात्रवृत्ति मनोनयन सम्वन्धमा
5. 2079-10-18 आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा ।
6. 2079-9-25 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी, मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा (२)
7. 2079-9-25 अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी, मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा (१)
8. 2079-9-24 सहभागिता सम्बन्धमा
9. 2079-9-22 सरकारी वकीलहरूका लागि विधिविज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम-२को मनोनयन सम्बन्धमा
10. 2079-9-17 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, को दफा १५५को प्रयोग सम्बन्धी व्याख्या (०७८-WF-००३०)
11. 2079-9-17 मुलुकी अपराध संहिता २०७४, को दफा २११ देखि २१४ का प्रवधानहरुको व्याख्या (०७८-WF-००२९ ) ।
12. 2079-9-11 महान्यायाधिवक्ता श्री खम्म बहादुर खातीको बिदाई ।
13. 2079-9-11 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्टिय सम्मेलन २०७९ घोषणापत्र जारी गर्दै समापन ।
14. 2079-9-10 सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ बाट पारित घोषणापत्र ।
15. 2079-9-10 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्टिय सम्मेलन २०७९ को उदघाटन ।