विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।

samachar

2080-2-31

मिति २०८०।०२।२६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्देश श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथीको रुपमा वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला तथा अतिथीको रुपमा नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन गरे पश्वात सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्देश श्रेष्ठले कार्यक्रममा स्वागत मन्तवय तथा कार्यक्रमको उद्देश्य माथी प्रकाश पार्नु भएको थियो। कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्न विधि विज्ञान विज्ञको रुपमा डा. रमेश पराजुलीको उपस्थिती थियो। प्रस्तुतकर्ताले "Forensics and Death Investigation" शिर्षकमा १.३० घण्टाको प्रस्तुतीकरण सकेपश्चात सहभागीहरुसँग खुला छलफल भएको थियो। छलफल पश्चात अतिथिहरुबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको थियो। अन्त्यमा, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले धन्यवाद र शुभकामना ज्ञापन सहितको मन्तव्यबाट कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

पुनरावेदन सम्बन्धी कारवाही उचित समयमा सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।


सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. १३० र १३१ को पत्रको व्यहोरा अवगत गर्नुभई ईच्छुक र योग्य उम्मेदेवारले आवश्यक कागजात संलग्न गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रशासन शाखामा निवेदन गर्नुहोला ।


अमर श्रेष्ठ विरूद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७९-WF-००१२) मा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० जेष्ठ १८ गतेको आदेश ।


प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा ।


जानकारी सम्बन्धमा


नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सम्बन्धमा ।


अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धमा ।


वैकिङ्ग (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको चेक बाउन्स मुद्दा र विद्दुतिय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको साईबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्षेत्रअधिकार ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धी राजपत्र


अभियोगपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।


वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्बन्धमा।


समाचार

भारतका लागि विद्धान महान्यायावादी श्री आर. भेङ्कटारमनीको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन ।


केन्द्रिय कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा Smart TV हस्तान्तरण गर्दै ।


विधि विज्ञान विज्ञहरुसँग छलफल कार्यक्रम ।


लैङ्गिक हिंसाको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


बाल न्याय तथा दिशान्तरको सन्दर्भमा प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।