क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-4-22 नेपाल सरकार पक्ष भएका मुद्दाहरूमा सरकारी पक्षको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षाका लागि सरकारी निकायहरूबाट तोकिएका सम्पर्क व्यक्तिहरूको नामावली
2. 2076-4-22 कानून द्वैमासिक पत्रिकाको २०७६ वैशाखको अंक १३४ मा प्रकाशित माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको अन्तरवार्ता
3. 2076-4-21 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूसंग दक्षिण कोरियाका महामहिम राजदूत Mr. Park, Young-sik शिष्टाचार भेट गर्नुहुँदै ।
4. 2076-4-16 दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना २०७६|०७७
5. 2076-4-16 आर्थिक वर्ष २०७६ / २०७७ को अख्तियारी तथा बजेट कार्यन्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।
6. 2076-4-14 मिति २०७६ जेठ २० गते संशोधन भएको बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली, २०७६ ।
7. 2076-4-13 मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयर सम्बन्धमा ।
8. 2076-4-12 ईन्टरनेट सेवा खरिद सम्बन्धमा ।
9. 2076-4-12 सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित क्षमता विकास सम्बन्धी एक महिने प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
10. 2076-4-10 मिति २०७६।०४।०३ मा बसेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय सम्बन्धमा परिपत्र ।
11. 2076-4-10 कानूनमा सुधार तथा संशोधन सम्बन्धमा परिपत्र ।
12. 2076-4-7 सर्वोच्च अदालत, रुसका सम्माननीय अध्यक्ष र माननीय महान्यायाधिवक्ता बीच शिष्टाचार भेट तथा छलफल ।
13. 2076-4-6 चाइना ल सोसाइटीका पदाधिकारीज्यूहरूसँग भेटघाट तथा छलफल ।
14. 2076-4-6 महिला सरकारी वकीलहरूका लागि एक दिवसीय नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यशाला ।
15. 2076-4-6 सरकारवादी मुद्दामा प्रमाणको वैज्ञानिक परिक्षण सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र भावी कार्यनीति विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला ।