क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-1-24 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे ।
2. 2076-1-23 मनोनयन सम्बन्धमा
3. 2076-1-19 भवन निर्माण एवं पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा ।
4. 2076-1-16 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकनको अवधारणापत्र ।
5. 2076-1-16 मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ ।
6. 2076-1-4 नमुना सरकारी वकील कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामहरूको विवरण ।
7. 2076-1-3 मध्यावधि मूल्याङ्कनको पृष्ठपोषण छलफल कार्यक्रमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
8. 2075-12-28 मिति २०७५।०६।१५ मा माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा मुलुकी फौजदरी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९४ बमोजिको समन्वय समितिको निर्णय ।
9. 2075-12-27 अभियोग माग दावीमा संशोधन गर्न स्वीकृति सम्बन्धमा परिपत्र ।
10. 2075-12-25 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा कार्यालय अनुगमन ।
11. 2075-12-25 बाल न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न ।
12. 2075-12-15 अनुगमन सम्बन्धमा ।
13. 2075-12-12 सजाय निर्धारण गरेको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा परिपत्र ।
14. 2075-12-11 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न ।
15. 2075-12-11 सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कानून, प्रकृया र न्यायिक दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।