क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-9-24 मिति २०७४ मंसिर ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
2. 2075-9-17 सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरूका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रशिक्षण ।
3. 2075-9-11 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ समापन सम्पन्न ।
4. 2075-9-10 नेपालका सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र, २०७५
5. 2075-9-9 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ को समुद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न ।
6. 2075-9-5 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र UNAFEI को प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल ।
7. 2075-9-5 राष्ट्रिय सम्मेलनबारे पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल ।
8. 2075-9-2 सरकारी वकील तथा सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता, २०७५ ।
9. 2075-8-27 १८ जना सरकारी वकीलहरु संवैधानिक कानूनमा विशिष्टीकृत ।
10. 2075-8-27 सरकारी वकील तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ।
11. 2075-8-27 सरकारी वकील तथा कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि सिफारिस सम्बन्धमा ।
12. 2075-8-27 वार्षिक-कार्ययोजना-सम्बन्धमा ।
13. 2075-8-27 साक्षी उपस्थिति गराउने सम्बन्धमा ।
14. 2075-8-27 दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने सरकारी वकीलहरुको मनोनयन सम्बन्धमा ।
15. 2075-8-27 बेरुजु फर्छौट सम्बन्धमा ।