क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-5-12 सरकारवादी मुद्दा नचल्ने सम्ब्धी निर्णयहरुको अनुसन्धानमूलक अध्ययन ।
2. 2075-5-12 सरकारी वकीलको विशिष्टीकरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
3. 2075-5-12 सरकारी वकीलहरूका लागि संवैधानिक कानून विशिष्टीकरण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न ।
4. 2075-5-12 हिरासत तथा कारागार अनुगमनको एकीकृत प्रतिवेदन उपर सरोकारवालासँग छलफल ।
5. 2075-5-12 दिपावलीको शुभारम्भ गर्नुहुँदै माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यू ।
6. 2075-5-12 कानून व्यवसाय विशिष्टीकरणतर्फ जानुपर्छः महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेल
7. 2075-5-12 माननीय महान्यायाधिवक्ताद्वारा हिरासत तथा कारागार अनुगमन ।
8. 2075-5-12 नेपाल कानून व्यावसायी परिषद्को रजत महोत्सव समारोह सम्पन्न ।
9. 2075-5-12 जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लम्जुङ्गको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोह सम्पन्न ।
10. 2075-5-12 अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन ।
11. 2075-5-12 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति ।
12. 2075-5-12 नयाँ संहिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्यशाला ।
13. 2075-4-14 सरकारी वकीलहरूको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयगत नजिरहरूको सार संक्षेप २०७४ ।
14. 2075-4-14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ।
15. 2075-4-14 २०७४ असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ ।