क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-11-7 महान्यायाधिवक्ताको पद बहालीको एक वर्षको समीक्षा र भावी कार्यक्रम ।
2. 2075-11-6 आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश ।
3. 2075-11-6 आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन
4. 2075-11-5 दश दिवसीय सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
5. 2075-11-3 बेरूजु फछर्यौट तथा सम्परिक्षणको प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।
6. 2075-10-29 संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको विशिष्टीकरण सम्बन्धी प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम ।
7. 2075-10-27 वेभसाईटमा सामाग्री अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
8. 2075-10-24 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन तथा निरीक्षण ।
9. 2075-10-23 Official Email प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
10. 2075-10-22 आकस्मिक निरीक्षण तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
11. 2075-10-22 मिति २०७५ आषाढ ५ गतेको बन्दप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
12. 2075-10-16 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ सम्बोधनहरू र घोषणापत्र ।
13. 2075-10-13 Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा ।
14. 2075-10-6 अन्तरिम आदेशमा मिलिभगत शीर्षकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती ।
15. 2075-9-25 २०७५ पौष १६ गते देवानी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूचीमा हेरफेर ।