चाइना ल सोसाइटीका पदाधिकारीज्यूहरूसँग भेटघाट तथा छलफल ।

samachar

2076-4-6

मिति २०७६ श्रावण ६ गते  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमाचाइना ल सोसाइटीका  Zhang Mingqi (Vice-President & Secretary-General, China Law Society), Li Xiaming (Deputy Chief Editor China Legal Science), Hu Zengyin (Director-General, Research Institute of Political & Legal Affairs, Political and Legal Affairs Committee of the Central Committee of the Communist Party of China), Xu Chuanxi (President, Beijing College of Political & Law, President Beijing Law Society of Belt and Road), Jiang Bin (Executive Vice-President & Secretary-General Guangdon Law Society), Pan Xinyan (Director, International Department, China Law Society) पदाधिकारीहरूसँग माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो । सो छलफल कार्यक्रममा Belt and Legal Cooperation को बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
समाचार

सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कोशी प्रदेशको विराटनगरमा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


महान्यायाधिवक्ताज्यूको १०० दिनको कार्य सम्पादन र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यक्रम ।


लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।