क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-5-26 अनलाइन मार्फत रिटसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।
2. 2077-5-17 अभियोजन तथा पुनरावेदन/निवेदन पत्र सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ।
3. 2077-5-17 पुनरावेदन र दोहोर्र्याई पाउने निवेदनका सम्बन्धमा संचालित तालिम सम्पन्न ।
4. 2077-5-15 माननीय महान्यायाधिक्ताज्यूद्वारा एसिड पीडितहरु सँग भेटवार्ता ।
5. 2077-5-15 विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौको संयुक्त कार्यालय भवनको शिलान्यास ।
6. 2077-5-8 पुनरावेदन र दोहोर्र्याई पाउने निवेदनका सम्बन्धमा अनलाइन मार्फत तालिम शुरु
7. 2077-5-7 अनलाइन मार्फत सरकारी वकील कार्यालयहरुको नवनिर्मितभवन उद्घाटन समारोह सम्पन्न ।
8. 2077-3-8 माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू र नेपालका लागि भारतीय राजदुत बीच भेटवार्ता ।
9. 2077-1-22 आ.व.२०७५।७६ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश ।
10. 2077-1-4 मिति २०७७।०१।०४ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय ।