क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-5-12 नेपाल कानून व्यावसायी परिषद्को रजत महोत्सव समारोह सम्पन्न ।
2. 2075-5-12 जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लम्जुङ्गको नवनिर्मित भवन उद्घाटन समारोह सम्पन्न ।
3. 2075-5-12 अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन ।
4. 2075-5-12 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति ।
5. 2075-5-12 नयाँ संहिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय कार्यशाला ।
6. 2075-4-14 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको नेतृत्वको ९ सदस्यीय टोली फ्रान्सको Strasbourg मा सम्पन्न साईबर अपराध सम्बन्धी अक्टोपस सम्मेलन, २०१८ मा सहभागी ।
7. 2075-4-14 सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवयेर प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।
8. 2075-4-14 वैंकिङ्ग कसूर मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक दृष्टिकोण विषयक कार्यशाला सम्पन्न ।
9. 2075-4-14 उपत्यका भित्रका शाखा अधिकृत कर्मचारीहरुका लागि सूचना प्रविधि सम्वन्धि दुई दिवसीय अभिमुखिकरण कार्यक्रमा धुलिखेलमा सम्पन्न ।
10. 2075-4-14 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलज्यूले पदभार ग्रहण गरे पश्चात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पादित कामहरु र आगामी कार्यक्रमको रुपरेखा ।