महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन २०६८, कार्तिक, मंसिर

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन २०६८, भाद्र, अश्विन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन २०६८, असार, श्रावण

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन २०६८, जेठ

सरकारी वकील दिग्दर्शन २०६३ परिमार्जित तेस्रो संस्करण २०७४ ।

सरकारी वकील दिग्दर्शन २०६३ परिमार्जित दोस्रो संस्करण, २०७० ।

सरकारी वकीलको व्यावसायिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका ।

स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धी स्रोत पुस्तिका ।

मुलुकी अपराध (संहिता), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्बन्धी प्रशिक्षण दिग्दर्शन ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले नयाँ व्यवस्था र सरकारी वकीलको भूमिका सम्बन्धी स्रोत सामाग्री ।