महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको ई एटर्नी कार्यक्रम सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नेपालमा पेश गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत सरकारी वकील कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार एवं श्रोत र साधन अध्ययन प्रारम्भिक सुझाव ।

बैंकिङ्ग कसूर सम्बन्धी कानूनको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ ।

ठगी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

हिसासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७५ ।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

सरकारी वकील दिग्दर्शन २०६३ परिमार्जित दोस्रो संस्करण, २०७० ।


महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७३।०७४