आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७२ ।

हिसासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७५ ।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५

सरकारी वकील दिग्दर्शन २०६३ परिमार्जित दोस्रो संस्करण, २०७० ।


महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७३।०७४

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७२।०७३

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७१।०७२

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७०।०७१

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०६९।०७०