सरकारी वकील दिग्दर्शन २०६३, चौथो संस्करण ।

सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ सम्मेलन विशेषाङ्क ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।

Prosecution Journal Volume-5 year 2022

अभियोजन जर्नल वर्ष ४ अंक १


अभियोजन जर्नल अङ्क १ वर्ष ४

नजिर संग्रह २०७९

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बुलेटिन (स्थापना दिवस विशेषाङ्क, २०७८ पौष) ।