क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-4-1 नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।
2. 2078-3-21 माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट कारागार कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७८ असार २१ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।
3. 2078-3-17 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।
4. 2078-3-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।
5. 2077-12-28 मुख्य न्यायाधिवक्तासँगको राष्ट्रिय कार्याशाला सम्पन्न
6. 2077-12-27 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरू
7. 2077-12-26 सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका लागि आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २६ गते सम्पन्न ।
8. 2077-12-26 रा.प. द्वितीय श्रेणीका सरकारी वकीलहरूका लागि आयोजित एक हप्ते प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २३ गते सम्पन्न ।
9. 2077-12-20 राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणीका सरकारी वकीलका लागि आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्घाटन ।
10. 2077-12-8 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री रमेश वडालज्यूबाट पदबहाली