महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति ।

samachar

2075-5-12

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ लगायतका नयाँ कानूनहरू २०७५ भाद्र १ गतेदिख लागू हुन गैरहेको सन्दर्भमा ती संहिताहरू कार्यान्वयनका क्रममा पर्ने समस्याहरूलाई तत्काल निकासा दिई संहिता कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नायव महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलको संयोजकत्वमा अपराध संहिता कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गिरएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७५ बैशाख ५ गते निर्णय बमोजिम गठित उक्त समिति समक्ष जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकील कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूले द्विविधा पर्न गएका विषयमा सम्पर्क गरी निकासा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समिति


संयोजक नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल 01-4200804, 9841368364
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायण प्रसाद पौडेल 01-4200806, 9841712884
सदस्य सहन्यायाधिवक्ता श्री गिता प्रसाद तिम्सिना 01-4200823, 9851007837
सदस्य उपन्यायाधिवक्ता श्री हरी प्रसाद रेग्मी 9847645847


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
समाचार

सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम ।


बधाई ज्ञापन सहित सफल कार्यकालको शुभकामना सहितको बिदाई कार्यक्रम ।


काठमाण्डौ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरु, सरकारी वकीलहरु र बारका पदाधिकारीहरु वीचको अपराध अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कारागार कार्यालयमा Smart TV हस्तान्तरण ।


कोशी प्रदेशको विराटनगरमा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र अनुसन्धानकर्ता प्रहरीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा लैङ्गिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।


महान्यायाधिवक्ताज्यूको १०० दिनको कार्य सम्पादन र भावी कार्यदिशा सम्बन्धी कार्यक्रम ।


लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्याय सम्पादन अधिकारीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।