लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना

suchana

2021-08-13

डाउनलोड गर्नुहोस्....


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंको लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा लोक सेवा आयोगको सूचना नं. १४१-१४७/०७८-७९, मिति २०७८०४२७ को सूचना बमोजिम स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस हुनुभएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७८।०५।०१ देखि न्याय सेवा तालिम केन्द्रबाट भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुने सेवा प्रवेश तालिममा सहभागिताको लागि उक्त केन्द्रको देहाय बमोजिमको Link मा आ-आफ्नो विवरण रीतपूर्वक भरी मिति २०७८।०४।३१ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा बुझाई उक्त केन्द्रको सम्पर्कमा रहनुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

 

सम्पर्कः- न्याय सेवा तालिम केन्द्र बबरमहल, काठमाडौं

Link:- https://forms.gle/Js1gtuocnLSHeEgo7

सम्पर्क व्यक्तिः - सरस्वती न्यौपाने, मोबाइल नं. ९८४१६९४६५०

                                   सीता चापागांई मोबाइल नं. ९८४१८५०8२४

सूचना

मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।


उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०


निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा


जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) सम्बन्धि परिपत्र


पीडितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा


वैैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा।


परिमार्जित मुद्दा दायरी रजिष्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।


मिति २०७४।०९।२४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य इजलास गठन र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सूचना ।


समाचार

आ.व. २०७७/७८ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन


स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्बन्धी ।


जनकपूरमा सरकारी वकीलहरुको राष्टिय कार्य समीक्षा कार्यक्रम ।


मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कारवाही एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको अन्तरसम्बन्ध विषयक चौंथो राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।


नवोदित सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्‌घाटन ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।


नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट कारागार कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७८ असार २१ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।