लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना

suchana

2021-08-13

डाउनलोड गर्नुहोस्....


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाडौंको लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नं. १६६८६-१६६९२/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदमा लोक सेवा आयोगको सूचना नं. १४१-१४७/०७८-७९, मिति २०७८०४२७ को सूचना बमोजिम स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस हुनुभएका उम्मेदवारहरुले मिति २०७८।०५।०१ देखि न्याय सेवा तालिम केन्द्रबाट भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन हुने सेवा प्रवेश तालिममा सहभागिताको लागि उक्त केन्द्रको देहाय बमोजिमको Link मा आ-आफ्नो विवरण रीतपूर्वक भरी मिति २०७८।०४।३१ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा बुझाई उक्त केन्द्रको सम्पर्कमा रहनुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

 

सम्पर्कः- न्याय सेवा तालिम केन्द्र बबरमहल, काठमाडौं

Link:- https://forms.gle/Js1gtuocnLSHeEgo7

सम्पर्क व्यक्तिः - सरस्वती न्यौपाने, मोबाइल नं. ९८४१६९४६५०

                                   सीता चापागांई मोबाइल नं. ९८४१८५०8२४

सूचना

मिति २०७८।०८।१५ गते जारी भएका अध्यादेशहरू सम्बन्धमा ।


मिति २०७८।०८।०२ को निर्णयानुसार काज तोकिएका सरकारी वकील तथा सरुवा एवम् काज खटाइएका राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुको नामावली


विधि विज्ञान सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।


लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा सरकारी वकील समाजको सूचना


चमेनागृह संचालन सम्बन्धी सूचना ।


Japan International Cooperation Agency को कार्यक्रमका लागि इच्छुक सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुले सम्पर्क गर्ने सम्बन्धमा


मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा अध्यादेशबाट संशोधन भएकोमा मिति २०७८।०५।३० गते राति १२ बजेबाट उक्त अध्यादेशका व्यवस्थाहरू निष्क्रिय हुने जाने भएकाले सो सम्बन्धमा सरकारी वकीलहरूले सम्पादन गर्ने कामकारवाही सम्बन्धी जानकारी ।


जानकारी तथा निर्देशन सम्बन्धमा


मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसूचीमा हे्रफेर सम्बन्धी सूचना ।


सरकारी वकीलहरूको काज सरूवा सम्बन्धी पत्र ।


समाचार

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कारवाही एवम् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको अन्तरसम्बन्ध विषयक चौंथो राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।


नवोदित सरकारी वकीलहरूको लागि आयोजित ८ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको समुद्‌घाटन ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूद्धारा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको सम्बन्धमा विद्युतिय माध्यमबाट सरकारी वकीलहरूलाई सम्बोधन ।


नवनियुक्त माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्मबहादुर खातीद्वारा पदवहाली ।


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट कारागार कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकलाई २०७८ असार २१ गते पुस्तक हस्तान्तरण ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७८।०७९-२०८२।०८३) को सार्वजनिक ।


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना स्वीकृत सम्बन्धमा ।


मुख्य न्यायाधिवक्तासँगको राष्ट्रिय कार्याशाला सम्पन्न


सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम सुरू


सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतका लागि आयोजित बाल न्याय सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम २०७७ चैत्र २६ गते सम्पन्न ।