क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-12-9 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम नेपालगञ्जमा शुरू ।
2. 2075-11-27 Dr. Waris Husain Delivers the Government Attorney Discussion Series' Second Lecture
3. 2075-11-22 सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु ।
4. 2075-11-8 महान्याायधिवक्ताको पद बहालीको एक वर्षको समीक्षा र भावी कार्ययोजना ।
5. 2075-11-6 आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश ।
6. 2075-11-5 दश दिवसीय सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
7. 2075-10-22 आकस्मिक निरीक्षण तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
8. 2075-9-17 सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरूका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रशिक्षण ।
9. 2075-9-11 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ समापन सम्पन्न ।
10. 2075-9-9 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ को समुद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न ।