क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2075-11-22 सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु ।
2. 2075-11-8 महान्याायधिवक्ताको पद बहालीको एक वर्षको समीक्षा र भावी कार्ययोजना ।
3. 2075-11-6 आ.व. २०७४/०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश ।
4. 2075-11-5 दश दिवसीय सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
5. 2075-10-22 आकस्मिक निरीक्षण तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न ।
6. 2075-9-17 सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरूका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रशिक्षण ।
7. 2075-9-11 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ समापन सम्पन्न ।
8. 2075-9-9 नेपालका सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७५ को समुद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न ।
9. 2075-9-5 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र UNAFEI को प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफल ।
10. 2075-9-5 राष्ट्रिय सम्मेलनबारे पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूसँग छलफल ।