क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-4-6 सरकारवादी मुद्दामा प्रमाणको वैज्ञानिक परिक्षण सम्बन्धी विद्यमान अवस्था र भावी कार्यनीति विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला ।
2. 2076-3-8 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धका कानून कार्यान्वयनको अवस्था विषयक" राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न ।
3. 2076-2-32 अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूले दिनु भएको उद्घाटन मन्तव्य ।
4. 2076-2-8 राजस्व कानून सम्बन्धी विशिष्टीकरण कार्यक्रम ।
5. 2076-2-2 बाल न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशालाको सुरुवात ।
6. 2076-2-1 शिशु स्याहार केन्द्रको समुद्घाटन ।
7. 2076-1-25 सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धी सीप विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।
8. 2075-12-25 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा कार्यालय अनुगमन ।
9. 2075-12-25 बाल न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न ।
10. 2075-12-11 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न ।