क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-6-7 मिति २०८०।०६।०७ गतेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना सम्बन्धमा ।
2. 2080-2-10 मिति २०८० जेठ १० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ति ।
3. 2079-3-5 मिति २०७९।०३।०५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्ती ।
4. 2078-2-10 नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ सम्बन्धमा प्रेस वक्तव्य
5. 2077-11-11 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूको राजिनामा सम्बन्धी जारी प्रेस विज्ञप्ती ।
6. 2077-6-27 गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको समाचारका सम्बन्धमा ।
7. 2077-4-18 एसीड लगायतका रासायनिक वस्तुको नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन ।
8. 2076-9-5 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ को दोस्रो दिनको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।.
9. 2076-9-4 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ को उद्घाटन समारोह सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।
10. 2076-5-9 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी अधिकृत र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७६ को सन्दर्भमा प्रेस नोट