क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-2-2 बाल न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशालाको सुरुवात ।
2. 2076-2-1 शिशु स्याहार केन्द्रको समुद्घाटन ।
3. 2076-1-25 सूचना प्रविधि र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (CMS) सफ्टवेयर प्रयोग सम्बन्धी सीप विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।
4. 2075-12-25 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको समन्वयमा कार्यालय अनुगमन ।
5. 2075-12-25 बाल न्याय सम्बन्धी दुई दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न ।
6. 2075-12-11 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम नेपालगञ्जमा सम्पन्न ।
7. 2075-12-9 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम नेपालगञ्जमा शुरू ।
8. 2075-11-27 Dr. Waris Husain Delivers the Government Attorney Discussion Series' Second Lecture
9. 2075-11-22 सरकारी वकील छलफल श्रृङ्खला सुरु ।
10. 2075-11-8 महान्याायधिवक्ताको पद बहालीको एक वर्षको समीक्षा र भावी कार्ययोजना ।