क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-5-31 मिति २०७८।०५।३१ को निर्णयानुसार सरकारी वकीलहरुको काज सरुवा सूची ।
2. 2078-5-25 मिति २०७८।०५।२५ गतेको निर्णयानुसार सरकारी वकीलहरुको काज सरुवाको सूची ।
3. 2078-4-29 लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शाखा अधिकृतहरुले सेवा प्रवेश तालिमका लागि न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी सूचना
4. 2078-4-27 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७८ श्रावण २४ गतेको निर्णयानुसार सरुवा तथा काज भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको विवरण
5. 2078-4-19 अभियोगपत्र कार्यालयको वेभसाईटमा अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
6. 2078-4-15 रा.प.तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुनु भएका सरकारी वकीलका लागि अभियोजन र बहस पैरवी सँग सम्बन्धित विषयमा ८ दिवसीय तालिम कार्यक्रममा मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
7. 2078-4-11 अभियोगपत्र वेभसाईट (Website) मा अपलोड गर्ने सम्बन्धमा ।
8. 2078-3-27 Prosecution Journal - Call for Paper
9. 2078-3-10 प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गरिएको बहसनोट ।
10. 2078-3-3 प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफ ।