क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2080-2-2 निर्देशन सम्बन्धमा।
2. 2080-1-29 सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ।
3. 2080-1-17 उमेर पुगेकी महिलाले नाबालकसँग सहमतिमा यौनसम्बन्ध कायम गरेमा नाबालक कसुरदार नभई महिला कसुरदार हुने भन्ने निर्णय ।
4. 2080-1-3 विवरण पठाउने सम्बन्धमा
5. 2079-12-30 करार सेवा सम्बन्धी परिपत्र
6. 2079-12-24 माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको पद बहाली पछि १०० दिनमा भएका कार्यहरु र भावी कार्यदिशा
7. 2079-12-23 सिफारिस सम्बन्धमा।
8. 2079-12-21 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
9. 2079-12-21 वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा
10. 2079-12-16 परिपत्र सम्बन्धमा