क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-9-10 सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ बाट पारित घोषणापत्र ।
2. 2079-9-8 सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७९ सम्मेलन विशेषाङ्क ।
3. 2079-9-7 सम्मेलनमा सहभागी हुँदा पोशाक सम्बन्धमा ।
4. 2079-9-6 सरकारी वकीलहरूको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि खटाईएका कर्माचरीहरूको नामावली ।
5. 2079-9-6 नेपालका सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनका सहभागीहरुको समूह विभाजन ।
6. 2079-9-3 सम्मेलनमा सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू
7. 2079-9-3 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन (मिति २०७९।९।८ देखी २०७९।०९।१०)मा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रहरु ।
8. 2079-9-3 संयोजन समूह गठन गरिएको सम्बन्धमा ।
9. 2079-8-26 समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा (सम्मेलन)
10. 2079-8-21 मिति २०७९।०८।२२ देखि २०७९।०८।२४ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा चितवनमा हुनगईरहेको कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा।