क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-6-22 अभियोजन सुधार सम्बन्धमा निर्देशन ।
2. 2077-6-21 जबरजस्ती करणी मुद्दाको विवरण सम्बन्धमा ।
3. 2077-6-13 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ।
4. 2077-5-19 सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
5. 2077-5-11 राजपत्रांकित सरकारी वकील र राजपत्र अनंकित सहायक कर्मचारीहरुका लागि तयार पारिएका पाठ्यक्रमहरू ।
6. 2077-5-10 सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरूलाई तोकिएको सम्बन्धमा ।
7. 2077-4-22 कार्यालयका पुराना सामाग्रीहरू तथा विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा ।
8. 2077-4-22 लेख रचना उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
9. 2077-4-11 वैदशिक अध्ययन तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा ।
10. 2077-4-10 तेस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा समिति गठन ।