क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-11-21 सवारी ज्यान मुद्दा (चालक अनुमति नभएको)मा सर्वोच्च अदालतबाट सवारी तथा यातायत व्यवस्था ऐन , २०४९ को दफा १६१(२) को कसूर कायम भई सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।११।०१ मा भएको फैसला।
2. 2077-6-23 मिति २०७६ फागुन २९ गते खोटा चलन र संगठित अपराध मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ।
3. 2077-6-19 नेपाल सरकार विरूद्ध सूर्य बहादुर भन्ने रामकृष्ण न्यौपाने भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा सम्बन्धी मिति २०७६ माघ २ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला । [जरियाको सिद्धान्त (Doctrine of Causation) ]
4. 2077-6-1 एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड विरूद्ध नेपाल सरकार भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा सम्बन्धी मिति २०७६ कार्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला ।
5. 2077-4-4 कानूनको संवैधानिकता परिक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरू, २०७७ ।
6. 2077-2-16 सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन (076-RE-0392) तथा निवेदक टिकाराम भट्टराईसमेत भएको (076-WO-0944) परमादेशमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०२।१५ मा भएको आदेश ।
7. 2076-11-7 अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी निर्णय
8. 2076-10-16 मिति २०७६|१०|०६ गते बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
9. 2076-10-9 मिति २०७४ मंसिर १९ गते लागू औषध (ब्राउन सुगर) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसाला ।
10. 2076-9-7 पुनरावेदन, दोहोर्‍याई पाउने निवेदन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत, बृहद पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०९।१९ गते भएको फैसला ।