क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-7-17 मिति २०७९।०७।२३ गते विराटनगरमा सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी वकील, प्रहरी र अन्य पदाधिकारीहरूसँग छलफल कार्यक्रमको लागि मनोनयन गरिएको सम्बन्धमा ।
2. 2079-7-15 "Emerging Trends and Illicit Drug Production" विषयक तालिमको लागि मनोनयन सम्बन्धमा ।
3. 2079-7-2 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
4. 2079-5-31 मिति २०७९।०५।३१ गतेको निर्णयानुसार काज तथा सरूवा तोकिएको सम्बन्धमा ।
5. 2079-5-29 EROPA सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा ।
6. 2079-5-20 काज तथा सरुवा सम्न्धमा
7. 2079-5-17 सरुवा तथा काज सम्बन्धमा
8. 2079-5-14 निजामती सेवा दिवस सम्बन्धी सूचना ।
9. 2079-5-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।
10. 2079-4-26 मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।