क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-11-27 बोलपत्र (Surveillance System) सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।
2. 2076-11-23 नोबोल कोरोना भाइरस (NOVEL Corona Virus [nCoV]) सम्बन्धी जानकारी ।
3. 2076-11-18 भौगोलिक क्षेत्रको रुजु हाजिर र आगामी बढुवाको दरखास्त पेश गर्दा पुर्‍याउनुपर्ने रित सम्बन्धमा ।
4. 2076-11-7 मिलापत्र सम्बन्धमा मिति २०७६|०५|१८ गतेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय
5. 2076-10-23 मिति २०७६।१०।२२ गतेको निर्णायानुसार भएको काज सरुवा ।
6. 2076-9-25 मनोनयन सम्बन्धमा ।
7. 2076-9-11 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ सम्मेलन विशेषाङ्क ।
8. 2076-9-5 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ को दोस्रो दिनको कार्यक्रम सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती ।.
9. 2076-9-4 नेपालका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७६ को उद्घाटन समारोह सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती .
10. 2076-9-1 मिति २०७६/०८/२३ गतेको समन्वय समितिको निर्णय ।