क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-2-32 सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ।
2. 2077-2-28 फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ ।
3. 2077-2-18 कोभिड १९ को संक्रमणसमेतलाइ बिचार गरी थुनुवा कक्ष, निगरानी कक्ष तथा कारागार र बालसुधार गृहको अनुगमनको चेकलिष्ट ।
4. 2076-12-28 सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा ।
5. 2076-12-25 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट COVID-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सहयोग प्रदान ।
6. 2076-12-21 निर्णयको जानकारी सम्बन्धमा ।
7. 2076-12-12 बन्दीप्रत्यक्षीकरण सुनुवाइका लागि कर्मचारीहरू तोकिएको सम्बन्धमा ।
8. 2076-12-9 कोरोना सङ्क्रमणको विपद् व्यवस्थापनका लागि अदालतको सेवाप्रवाह सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय [बुँदा नं ५ र ६ हेर्नुहोला]।
9. 2076-12-6 महान्यायाधिवक्ताज्यूको अध्यक्षतामा सराेकारवाला निकायका पदाधिकारीकाे उपस्थितिमा भएकाे मिति २०७६।१२।०६ गतेको आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु ।
10. 2076-12-3 निर्देशन दिईएको