क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-9-3 सम्मेलनमा सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू
2. 2079-9-3 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन (मिति २०७९।९।८ देखी २०७९।०९।१०)मा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रहरु ।
3. 2079-9-3 संयोजन समूह गठन गरिएको सम्बन्धमा ।
4. 2079-8-26 समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा (सम्मेलन)
5. 2079-8-21 मिति २०७९।०८।२२ देखि २०७९।०८।२४ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आयोजनामा चितवनमा हुनगईरहेको कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा।
6. 2079-8-18 सम्मेलनमा सहभागी हुने सम्बन्धमा
7. 2079-8-17 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने
8. 2079-8-16 सरकारी वकीलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी सूचना
9. 2079-8-12 ईम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा ।
10. 2079-8-10 कार्यपत्र लेखन कार्यका लागि सरकारी वकीलहरुको समूह गठन गरिएको सम्बन्धमा