क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-9-3 तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा समूह विभाजन गरिएको सम्बन्धमा
2. 2077-8-30 जबरजस्ती करणी मुद्दाका पीडितलाई अभियोग पत्रसाथ अदालतमा उपस्थित गराई बकपत्र गराउने सम्बन्धमा ।
3. 2077-8-29 सम्मलेनमा सहभागी तथा पर्यवेक्षकहरुले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु ।
4. 2077-8-28 तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको अवधारणापत्र ।
5. 2077-8-26 मनोनयन सम्बन्धमा ।
6. 2077-8-26 सूचना प्रविधि तथा सवारी साधनहरूको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
7. 2077-8-17 मनोनयन सम्बन्धमा
8. 2077-8-9 दुई दिवसीय राष्ट्रिय कार्यशाला मनोनयन सम्बन्धमा ।
9. 2077-8-9 रणनीतिक योजनाको लागि सुझाव सम्बन्धमा ।
10. 2077-8-9 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।