क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2078-12-4 सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
2. 2078-12-4 लैंगिक तथा बाल न्याय सम्बन्धी दश दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
3. 2078-11-30 मिति २०७८।११।१६ गतेको सरूवा सिफारिस सम्बन्धमा ।
4. 2078-11-15 Australia Awards Scholarships छात्रवृति कार्याक्रममा सहभागिताको लागि मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।
5. 2078-11-1 मिति २०७८|१०|२७ गतेको दिन वरिष्ठम नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीबी घिमिरेज्यूबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरुलाई दिनुभएको निर्देशन :
6. 2078-10-28 नवनियुक्त सरकारी वकीलहरूको पदस्थापनका लागि कार्यालय छनौट फाराम सम्बन्धी ।
7. 2078-10-27 नवप्रवेशी सरकारी वकीलहरुको लागि सेवा प्रवेश तालिम सम्बन्धी सूचना
8. 2078-10-10 कोभिड - १९ संक्रमित कर्मचारीको विदा सम्बन्धी परिपत्र ।
9. 2078-9-28 परिपत्र सम्बन्धमा !
10. 2078-9-25 सरुवा सम्बन्धमा ।