क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-12-20 सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतन्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, २०२०
2. 2077-12-20 रिक्त भएको पदमा सरुवा सहमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।
3. 2077-12-19 मिति २०७७।१२।१९ को निर्णयानुसार काज खटाइएका कर्मचारीहरुको विवरण
4. 2077-12-6 लेख रचना उपलब्ध गराइदिन हुन ।
5. 2077-12-6 रा.प.द्वितीय श्रेणीका नवनियुक्त सरकारी वकीलहरुका लागि संचालन हुने क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
6. 2077-12-4 काठमाडौं स्कूल अफ ल को एकवर्षे स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न इच्छुक सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई सूचना
7. 2077-12-2 कसुरजन्य आरोप लागेका बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रकृया सम्बन्धमा परिपत्र ।
8. 2077-12-1 मिति २०७७।१२।०१ को निर्णयानुसार तोकिएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
9. 2077-11-28 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप ।
10. 2077-11-25 सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई परिपत्र ।