क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-5-10 सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरूलाई तोकिएको सम्बन्धमा ।
2. 2077-4-22 कार्यालयका पुराना सामाग्रीहरू तथा विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा ।
3. 2077-4-22 लेख रचना उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।
4. 2077-4-11 वैदशिक अध्ययन तालिम छात्रवृति सम्बन्धमा ।
5. 2077-4-10 तेस्रो रणनीतिक योजना तर्जुमा समिति गठन ।
6. 2077-4-10 मिति २०७७ साल साउन ९ गते माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूले सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई अनलाईन मार्फत गर्नु भएको सम्बोधन ।
7. 2077-4-10 मिति २०७७ साल साउन ५ गते बरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदम प्रसाद पाण्डेयले अनलाइन मार्फत सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई गर्नु भएको सम्बोधन ।
8. 2077-4-8 दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना, २०७७/०७८ ।
9. 2077-3-16 सरकारी वकीलको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा ।
10. 2077-3-16 मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनको फाराम सम्बन्धमा ।