क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-5-17 सरुवा तथा काज सम्बन्धमा
2. 2079-5-14 निजामती सेवा दिवस सम्बन्धी सूचना ।
3. 2079-5-7 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।
4. 2079-4-26 मिति २०७९।०४।२६ गते वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेज्यूद्वारा मातहतका कार्यालयलाई दिनुभएको निर्देशन।
5. 2079-4-16 उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
6. 2079-4-1 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०
7. 2079-3-30 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा
8. 2079-3-27 जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।
9. 2079-3-22 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) सम्बन्धि परिपत्र
10. 2079-3-19 पीडितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा