क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-12-6 रा.प.द्वितीय श्रेणीका नवनियुक्त सरकारी वकीलहरुका लागि संचालन हुने क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।
2. 2077-12-4 काठमाडौं स्कूल अफ ल को एकवर्षे स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न इच्छुक सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरुलाई सूचना
3. 2077-12-2 कसुरजन्य आरोप लागेका बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रकृया सम्बन्धमा परिपत्र ।
4. 2077-12-1 मिति २०७७।१२।०१ को निर्णयानुसार तोकिएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
5. 2077-11-28 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनको सार संक्षेप ।
6. 2077-11-25 सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई परिपत्र ।
7. 2077-11-22 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७ फाल्गुण १९ गतेको निर्णय अनुसार तोकिनुभएका सरकारी वकीलहरुको विवरण
8. 2077-11-17 वैदशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृति मनोनयन सम्बन्धमा ।
9. 2077-11-16 चमेनागृह - सम्झौता गर्न आउन बारे ।
10. 2077-11-9 माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री अग्नि प्रसाद खरेलज्यूको पद बहाली भएपछि तीन वर्षमा भएका संस्थागत सुधारका कार्यहरु र आगामी एक वर्षको कार्यक्रमको रुपरेखा ।