क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-1-30 शिशु स्याहार केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०७६ ।
2. 2076-1-30 पत्राचार तथा वेबसाईटमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
3. 2076-1-26 मिति २०७६।०१।१९ मा माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा समन्वय समितिको निर्णय ।
4. 2076-1-25 अजरबैजानमा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।
5. 2076-1-25 क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम मनोनयन सम्बन्धमा ।
6. 2076-1-24 सूचना प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय अभिमूखीकरण कार्यक्रम मनोनयन सम्बन्धमा ।
7. 2076-1-24 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे ।
8. 2076-1-23 मनोनयन सम्बन्धमा
9. 2076-1-19 भवन निर्माण एवं पूँजीगत खर्च सम्बन्धमा ।
10. 2076-1-16 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्यांकनको अवधारणापत्र ।