क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2077-7-24 लेख रचना उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।
2. 2077-7-23 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७ कार्तिक २३ गतेको निर्णय अनुसार भएको काज सरुवा ।
3. 2077-7-20 पेशी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ।
4. 2077-7-19 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७ कार्तिक १९ गतेको निर्णय अनुसार भएको काज सरुवा
5. 2077-7-18 Media Plan for PSA Airing Plan सम्बन्धमा ।
6. 2077-7-12 २०७७ साल कार्तिक १६ गतेदेखि हुने कर तथा राजस्व सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीकाे रुपमा देहायका सरकारी वकीलहरु मनाेनयन हुनु भएकाे व्यहाेरा सादर अनुराेध छ ।
7. 2077-6-22 अभियोजन सुधार सम्बन्धमा निर्देशन ।
8. 2077-6-21 जबरजस्ती करणी मुद्दाको विवरण सम्बन्धमा ।
9. 2077-6-13 तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ।
10. 2077-5-19 सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रमको मनोनयन सम्बन्धमा ।