क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2079-4-16 उच्च अदालतका न्यायाधिशको पदमा पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना
2. 2079-4-1 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्वर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको वार्षिक कार्य योजना २०७९/८०
3. 2079-3-30 निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा
4. 2079-3-27 जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा ।
5. 2079-3-22 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) सम्बन्धि परिपत्र
6. 2079-3-19 पीडितको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा
7. 2079-3-14 वैैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा।
8. 2079-3-14 परिमार्जित मुद्दा दायरी रजिष्टर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।
9. 2079-2-25 मिति २०७४।०९।२४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वाणिज्य इजलास गठन र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी सूचना ।
10. 2079-1-28 मिति २०७९।०१।२६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित महान्यायाधिवक्ताद्धारा सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजित अधिकारमा हेरफेर गरिएको सूचना ।