क्र.सं. मिति शिर्षक
1. 2076-10-16 मिति २०७६|१०|०६ गते बैकिङ्ग कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
2. 2076-10-9 मिति २०७४ मंसिर १९ गते लागू औषध (ब्राउन सुगर) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसाला ।
3. 2076-9-7 पुनरावेदन, दोहोर्‍याई पाउने निवेदन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत, बृहद पूर्ण इजलासबाट मिति २०७५।०९।१९ गते भएको फैसला ।
4. 2076-4-28 मिति २०७५ असार ५ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
5. 2075-11-12 मिति २०७३ चैत्र २५ गतेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
6. 2075-10-22 मिति २०७५ आषाढ ५ गतेको बन्दप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
7. 2075-9-24 मिति २०७४ मंसिर ४ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश ।
8. 2075-4-14 सरकारी वकीलहरूको कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयगत नजिरहरूको सार संक्षेप २०७४ ।