महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका कार्यालय, कारागार तथा प्रहरी हिरासत अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा ।

नेपाल सरकार वादी मुद्दामा मुद्दा दोहोर्‌याई पाउने कारवाही सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ ।

हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ ।

स्वच्छ सुनुवाइको अवधारणा र यसको कार्यान्वयनमा सरकारी वकीलको भूमिका ।

पीडित मैत्री कक्षको अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६

सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी कानून, प्रकृया र न्यायिक दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण सम्बन्धी अनुसन्धानमुलक अध्ययन, २०७५ ।

मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५ ।

बालबालिका संलग्न अपराधको प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७५

हिरासत तथा कारागर अनुगमन प्रतिवेदन, २०७४/०७५ ।