नियमित वैठक सम्वन्धमा ........ (२०७५/१२/०१)

samachar

2075-12-2

"कार्यालयको कार्यसम्पादनको दौरानमा देखीएका भौतीक तथा मानव संसाधन व्यबस्थापन सँग सम्बन्धीत समस्याहरुका विषयहरु, नयाँ कानूनहरुको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखा पर्न गएका समस्याहरु  तथा समाधानका उपायहरु, कार्यालयको कार्यासम्पादनको दौरानमा समस्याको रुपमा देखीएका विवीध विषयहरुमा", मिति २०७५ चैत्र ०१ गते शुक्रबार उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलमा सोही कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सह-न्यायाधिवक्ता श्री राम कुमार थापाज्यूको अध्यक्षतामा मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरुका जिल्ला न्यायाधिवक्ताज्यूहरु, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताज्यूहरु, उ.स.व.का. बुटवलका उपन्यायाधिवक्ताज्यू, एवं शाखा अधिकृतज्यूहरुको उपस्थितिमा बैठक सु–सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा सबै कार्यालयहरुले तोकिएको मिति भित्र नै आफ्नो जिम्मामा रहेका सम्पूर्ण कार्यहरु त्रुटीरहित रुपमा सम्पन्न गर्ने एवं कार्यसम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने, कार्य सम्पादनको क्रममा यस कार्यालयबाट माग भएका आवश्यक कागजातहरु छिटो छरितो रुपमा उपलब्ध गराउने, आ-आफ्नो कार्यालयको Website यथाशिघ्र Complete गर्ने तथा नियमित रुपमा अपडेट गर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जारी परिपत्र एवं सूचनाहरु पालना गर्ने, कार्यालय र कार्यालय वरपर सफा सुग्घर राख्ने, E-Attendances को पूर्ण पालना गर्ने लगायतका विषयमा आ-आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धताहरु गरिएको थियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

मिति २०७९।०३।३१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजना ०७९।०८० ..(सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागी)


यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९।०३।३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृती भएको मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु (रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प., कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा) को आ.व. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फाराम Citizen Report Card


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल) (२०७९।०१।०५)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०७८।१२।२८ गते सोमबार)


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८।०८।२२ मा जारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (उप-न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्वन्धमा .......


मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७८


समाचार

मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)


महिला बालबालिका, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलहरुको प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न..... (२०७९।०२।२९)


२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।०१।१६)


विद्युतीय माध्यमद्बारा मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया (२०७८।१२।२५)


२०७८ फाल्गुण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।११।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ...... (२०७८ फाल्गुण १३)


२०७८ माघ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।१०।२८)


२०७८ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।०९।३०)