सम्पर्क ठेगाना :

 

बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ४, दरबारलाईन 

बुटवल,  रुपन्देही 

फोन नम्बर : ०७१–५३०१४१, ५३०१४२

ईमेल : hgao.butwal@ag.gov.np 

        app.attorney.butwal@gmail.com