कर्मचारी बैठक सम्बन्धमा

samachar

2078-10-20

यस कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता श्री अच्युतमणि नेउपाने ज्यूको अध्यक्षतामा कर्मचारीहरुको बैठक बसी मुद्धा ब्यवस्थापन, सरसफाई, बहस ब्यवस्थापन लगायतका बिषयमा छलफल गरी छिटो छरीतो सेवा प्रवाह गरी  सेवालाई नागरीक मैत्री बनाउने निर्णय समेत गरीयो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments