samparka_address

कार्याकयको नाम:- उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जनकपुर ।

ठेगाना:- जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. ४, धनुषा ।

सम्पर्क नं. ०४१-४२०१३०

ईमेल:- hgao.janakpur@ag.gov.np / pusawakajanakpur@yahoo.com