२०७८ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।०९।३०)

samachar

2078-10-4

आज मिति २०७८।०९।३० गते शुक्रबार श्री उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलका कार्यालय प्रमुख एवं सह-न्यायाधिवक्ता श्रीमान मोहन सागर बश्यालज्यूको अध्यक्षतामा देहायका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा नियमित बैठक सम्पन्न गरी विभिन्न विषयगत प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति :

सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहनसागर बश्याल

उप-न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णचन्द पाण्डे

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री मिना थापा

सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मी न्यौपने

टाइपिस्ट नायब सुब्बा श्री चन्द्रावती खाती

कम्प्युटर अपरेटर श्री बुद्धिराम पराजुली

कम्प्युटर अपरेटर श्री शान्ति गैरे

नायब सुब्बा श्री सुष्मा गुरुङ्ग

नायब सुब्बा श्री सुशिला ज्ञवाली

लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

नायब सुब्बा श्री शोभाकर राना

खरिदार श्री यनराज अर्याल

हलुका सवारी चालक श्री जगत बहादुर सापकोटा

कार्यालय सहयोगी श्री हरिलाल पौडेल

कार्यालय सहयोगी श्री पुष्पा सारु

कार्यालय सहयोगी श्री भुपेन्द्र लम्साल

कार्यालय सहयोगी श्री सरिता खड्का

कार्यालय सहयोगी श्री निशान्त पौडेल

 

छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्ताव (ऐजेण्डा) हरु :

प्रस्ताव नं. १ एकिकृत कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को कार्यान्वयन सम्वन्धमा ।

प्रस्ताव नं. २ विविध सम्वन्धमा ।

 

 प्रस्ताव नं. १. मा छलफल गर्दा कार्यालयका सबै किसिमका मुद्दा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्वन्धमा तथा मुद्दा व्यवस्थापनलाई अझ वढी चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने र कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना एवं एकिकृत कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को कार्यान्वयनलाई पुर्णता दिने निर्णय गरियो ।

उच्च सरकारी वकील कार्यालय, बुटवलमा पूर्ववत रुपमा शाखा र जिम्मेवारीमा रहने कर्मचारी तोकि कार्यविवरण प्रदान गरिएकोमा तपशिलको बमोजिमको उल्लेखित शाखा प्रमुखको रुपमा देहाय बमोजिम रहि काम काज गर्ने निर्णय गरियो ।

१. मुद्दा तथा रिट शाखा :– सहायक न्यायाधिवक्ता श्री लक्ष्मी न्यौपाने

२. बहश पैरवी व्यवस्थापन शाखा :– ना.सु. श्री सुष्मा गुरुङ्ग

३. प्रशासन, योजना तथा कानूनी राय शाखा :–ना.सु. श्री सुशिला ज्ञवाली 

४. कसूर पीडित तथा साक्षी संरक्षण र हिरासत अनुगमन शाखा :–ना.सु. श्री शोभाकर राना

५. साईवर सुरक्षा र सूचना, सञ्चार प्रविधि शाखा (Cyber Security and ICT Section) :– क.अ. श्री बुद्धिराम पराजुली

६. पुस्तकालय शाखा :–खरिदार श्री यनराज अर्याल

७. आर्थिक प्रशासन फाँट :–लेखापाल श्री पुजन ज्ञवाली

८. दर्ता चलानी सोधपुछ फाँट :–ना.सु. श्री सुशिला ज्ञवाली

प्रस्ताव नं. २ मा छलफल गर्दा कार्यालयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहि गत महिना भरिमा भए गरेका काम कारवाहीहरुको समिक्षा गरियो ।

कार्यालयको काम सँग सँगै मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको काम कारवाही बीच समन्वय गर्न र प्रभावकारी बनाउन मातहत कार्यालयका सरकारी वकील तथा अन्य कर्मचारी सबैको सहभागिता हुने गरि समय समयमा अन्तक्रिया एवं छलफल गर्न आवश्यक देखिदा कम्तिमा त्रैमासिक रुपमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवलको आयोजनामा विद्युतीय माध्यमद्बारा Zoom Meeting गर्ने निर्णय गरियो ।  


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) (तेस्रो संसोधन) नियमावली-२०८१


सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अन्य केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, (राजपत्र २०८० चैत्र ३०)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०८०।११।०९)


निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा (नेपाल सम्वत)


नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०


प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको लिखित जवाफ तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०८०।०५।०४ को परिपत्र


महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (आ.व. ०८०।०८१)


रुपन्देही जिल्ला स्थित रहेका कार्यालयहरुको नाम, सम्पर्क व्यक्ति, टेलीफोन नं. (संघ/प्रदेश) सहित (आव ०८०।०८१)


निजामती सेवा नियमावली, २०५० एकिकृत बाह्रौ संशोधन २०७२ सहित


निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संसोधन २०७२ समेत)


समाचार

(समुदायमा सरकारी वकील कार्यक्रम भाग-२)- सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम - २०८० सम्पन्न (२०८०।०९।०६ श्री नविन औद्योगिक कदर बहादुर रीता मा.वी.)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम - २०८० सम्पन्न (२०८०।०६।०५ सिटी क्याम्पस बुटवल)


२०८० श्रावण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०८०।०४।२६ गते शुक्रबार)


मातहत कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०८०।०३।०५)


२०८० जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०८०।०२।३० गते मंगलबार)


योजना कार्यान्वयन समिति गठन सम्वन्धमा (नयाँ ) - २०८०।०२।३०


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।१०।१३)


२०७९ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०९।२९ गते शुक्रबार)


मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)