२०७८ भाद्र महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :

samachar

2078-5-30

कार्यालयको काम कारवाहीलाई अझ बढी चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी गराउने उच्च आकांक्षाका साथ प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार Staff Meeting गर्ने निर्णय बमोजिम यस कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहन सागर बश्यालज्यूको अध्यक्षतामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा बैठक (Staff Meeting) बसी कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मासिक कार्य समिक्षा लगायत विविध विषयमा छलफल गरी देहाय बमोजिमको निर्णय गरिएको छ।

 

बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरु :

प्रस्ताव नं. १ : वार्षिक कार्ययोजनाको समिक्षा सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव नं. २ : विविध ।

 

  • प्रस्ताव नं. १. : माथि छलफल गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त हुन आएको वार्षिक कार्ययोजना बमोजिम प्रत्येक महिना गर्ने कामको समिक्षा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट तयार गरी पठाईएको घरेलु हिसां, मानवबेचबिखन विरुद्ध जनचेतना जगाउने तथा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूरको रेडियो जिङ्गल कार्यालयको Website मा Upload गर्नुका साथै स्थानीय तहसङ्ग सहकार्य गरी स्थानीय स्तरका सामुदायीक F.M. हरुमा बजाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
  • रुपन्देही जिल्ला अन्तर्गत यस कार्यालयसँग सरोकार राख्ने संघीय सबै सरकारी कार्यालयहरुको विवरण माग गरी अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरियो ।
  • प्रस्ताव नं. २. : माथि छलफल गर्दा यस भन्दा अगाडी मिति २०७८।०४।२९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निर्णय गरियो ।


संलग्न जोडिएका विवरणहरु

No Attachments
सूचना

मिति २०७९।०३।३१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएको वार्षिक कार्ययोजना ०७९।०८० ..(सबै उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरुको लागी)


यस कार्यालयको योजना कार्यान्वयन समितिको मिति २०७९।०३।३० गते बसेको बैठकबाट आवश्यक परिमार्जन सहित स्वीकृती भएको मातहत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु (रुपन्देही, नवलपरासी ब.सु.प., कपिलबस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा) को आ.व. ०७९।०८० को वार्षिक कार्ययोजना


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फाराम Citizen Report Card


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता श्री बसन्तराज पोख्रेल) (२०७९।०१।०५)


बढुवा समितिको सचिवालयको सूचना (२०७८।१२।२८ गते सोमबार)


माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०७८।०८।२२ मा जारी भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत कार्यालयको एकीकृत कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (उप-न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


कार्यविवरण तोकिएको सम्वन्धमा (सहायक न्यायाधिवक्ता) (२०७८।११।०४)


गुनासो सुन्ने अधिकारी सम्वन्धमा .......


मिति २०७८।०८।०६ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७८


समाचार

मातहतका कार्यालयहरुसँग भएको बैठक/अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्वन्धमा ..(२०७९।०३।३१)


कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन फारमको रिपोर्ट सम्मवन्धमा .... (२०७९।०२।२९)


महिला बालबालिका, जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, दलित तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित सरकारवादी मुद्दामा सरकारी वकीलहरुको प्रत्यक्ष सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न..... (२०७९।०२।२९)


२०७९ जेष्ठ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७९।०२।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र शिक्षक तथा विद्यार्थीहरु बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न (२०७९।०१।१६)


विद्युतीय माध्यमद्बारा मातहत कार्यालयहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया (२०७८।१२।२५)


२०७८ फाल्गुण महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।११।२७ गते शुक्रबार)


सरकारी वकील र समुदाय बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ...... (२०७८ फाल्गुण १३)


२०७८ माघ महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।१०।२८)


२०७८ पौष महिनाको नियमित बैठक (Staff Meeting) सम्वन्धमा :- (२०७८।०९।३०)